Redakcja

Zespół redakcyjny:

Artur Czarzyński
Jakub Krępa
Marek Stachoń

Właścicielem portalu jest:
Supercharged Media Polska Sp. z o.o.

ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydz. Gospodarczy
KRS: 0000626851, NIP: 527-277-42-09, REGON: 364910065

supercharged-media-logo